TÌNH YÊU CHÚA THẲM SÂU
Lm. Kim Long

1. Chúa yêu con từ muôn đời, tình yêu theo con tới mọi nơi, qua từng phút giây trong đời. Đồng hành với con khôn rời, bằng ngàn phúc ân cao vời.

ĐK. Ôi tình yêu Chúa thẳm sâu chẳng ai hiểu thấu. Con biết lấy gì mà cảm mến Ân thiêng dìu con bước lên. Xin nâng chén cứu độ mà ngợi ca Lòng Chúa thương con ôi hải hà.

2. Dẫu con đây thực đơn hèn, Ngài dang đôi tay dắt dìu lên, bao lầm lỗi thương thanh luyện. Rửa hồn xác con tinh tuyền, gọi vào thánh cung diệu huyền.

3. Giữa bao thăng trầm trong đời, từng khi reo vui, lúc lệ rơi, qua gặp gỡ bao con người. Hằng nghiệm thấy ân thiêng Ngài độ trì chở che con hoài.

4. Phúc ân linh mục cao vời. Thực con đây đâu xứng Ngài ơi, mà Ngài đã thương kêu mời. Dẹp mọi lắng lo e ngại, nguyện được bước đi theo Ngài.

5. Chúa thương ở cùng con hoài, vì con đâu tin chắc ngày mai, xin hằng náu nương bên Ngài. Cuộc nguyện ước trao lời, một lòng thủy chung trọn đời.