BÀ MẸ CÔNG GIÁO
Linh Trần ThyĐK. Đoàn con hân hoan về trước Thiên tòa. Tạ ơn hồng ân Ngài ban xuống chan hòa. Kính yêu Chúa Trời hết tâm can. Mến thương muôn người phúc ân ban. Bà Mẹ Công Giáo Chúa ban phúc lộc chứa chan.

1. Xin cho gia đình, suốt đời sống trong ân tình. Mãi luôn an bình, chan hòa ngàn muôn thắm xinh. Tình yêu Thiên Chúa chính là nguồn sống muôn người. Khi vui lúc buồn, có Chúa ở giữa gia đình.

2. Năm qua tháng tàn, vất vả sớm hôm trăm chiều. Dẫu bao khó nhọc, nhưng tình Mẹ luôn mến yêu. Dạy con sớm tối, hết lòng thờ kính Chúa Trời. Sương rơi đêm về, vang vang lời kinh ban chiều.

3. Công dung ngôn hạnh, bốn điều khắc ghi ân cần. Tháng năm phai tàn, hay đời ngàn muôn khó khăn. Tình Mẹ bao la, chiếu rạng hạnh phúc chan hòa. Con đông cháu đàn, mãi ấm êm giữa gian trần.