BÀI CA PHỤC SINH
Phạm Liên Hùng


ĐK. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!

1. Chúa đã sống lại rồi. Al-le-lu-ia! Vui lên đoàn dân mới. Al-le-lu-ia!

2. Chúa cứu rỗi mọi người. Al-le-lu-ia! Vui lên loài người ơi. Al-le-lu-ia!

3. Ánh sáng đã lên rồi. Al-le-lu-ia! Lui xa ngàn đêm tối. Al-le-lu-ia!

4. Chúa hướng dẫn mọi người. Al-le-lu-ia! Đi lên đường cứu rỗi. Al-le-lu-ia!

5. Hãy tiến bước theo Ngài. Al-le-lu-ia! Đi lên đường sống mới. Al-le-lu-ia!

6. Tiến bước với dân Ngài. Al-le-lu-ia! Đi xây đời sống mới. Al-le-lu-ia!