CHÚA KHẢI HOÀN
Phạm Liên Hùng.


ĐK. Chúa khải hoàn vinh thắng. Đánh gục đầu thần chết (chứ) hung hăng, mở ra đường cứu độ đường vinh quang, đường hạnh phúc vẹn toàn.

1. Ai lao khổ (chứ) với Người sẽ cùng Người vinh hiển. Ai chịu chết (chứ) theo Người, cùng Người sống (chứ) vinh quang.

2. Dù gian nan thử thách luôn bền vững (chứ) kiên tâm đường đi bao hiểm nghịch luôn giữ vững tinh thần.

3. Vì là hy vọng của ta là nguồn hạnh phúc thiết tha trên đời. Kiên tâm đi tới gặp Người là gặp chính Đấng suốt đời ta mong.