LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
Phạm Liên HùngLạy Nữ Vương thiên đàng hãy vui mừng Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Người đã sống lại thật, Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Người đã sống lại thật. Người đã sống lại thật. Người đã sống lại thật. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.