CHÚA ĐẾN RỒI
Lm. Trọng Khẩn
Chúa đến với tôi trong dòng đời nổi trôi. Chúa đã đỡ nâng tôi vượt qua núi đồi. Từng ngày từng ngày niềm hạnh phúc an vui. Dạt dào ngọt bùi niềm hạnh phúc người ơi.

Tôi tung tăng reo ca ân tình Chúa thiết tha. Tôi hân hoan tri ân ôi tình Chúa mặn mà. Tôi ra đi muôn nơi gieo niềm tin mọi nơi. Tôi sống giữa thế giới với tình yêu Chúa Trời.

Chúa đã ngắm nhìn rừng và sông biển sâu. Chúa đã lắng nghe chim vượn kêu ú u. Người từng ngậm ngùi nhìn cuộc sống bể dâu. Người đã nhập thể để mang lấy khổ đau.