ĐƯỜNG TÌNH YÊU
Lm. Trọng Khẩn


1/ Từ xa xôi muôn trùng con đã được thành hình theo ý định Thiên Chúa. Từ trong cung lòng mẹ con đã nghe Lời Ngài cất tiếng gọi con theo. Ngài ơi con mọn hèn sao Ngài gọi con lên. Ngài ơi con tội tình sao Ngài gọi con là bạn? Ngài ơi con phản bội, sao Ngài gọi con theo, Ngài ơi con yếu đuối tấm hình hài cát bụi.

ĐK: Ôi tình Chúa yêu con vượt xa hơn núi, mây ngàn. Ôi tình Chúa yêu con vượt xa hơn muôn trùng dương. Ôi tình Chúa thương con, làm sao con biết báo đền. Ôi tình Chúa thương con, tình yêu ôi thật bao la.

2/ Ngài cho con vào đời để cất lên Lời Ngài, đem Tin Mừng niềm vui. Ngài cho con vào đời để Tin Mừng của Ngài luôn vang vọng muôn nơi. Ngài cho con vào đời đi tìm Ngài khôn nguôi. Ngài ơi con bội bạc, nhưng Ngài luôn chờ đợi. Ngài cho con vào đời vui buồn cùng nhân gian. Ngài ơi con vẫn biết con đường tình phúc ân.