TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH CON
Lm. Nguyễn Duy1/ Con nghe tiếng Ngài gọi con, gọi con rất nhỏ như tiếng thì thầm của làn gió hiu hiu. Con đã thân thưa rằng: Lạy Chúa con đây.

ĐK. Cũng vì Tình Yêu Đức Kitô thúc bách con. Cũng vì Tình Yêu Đức Kitô thúc bách con.

2/ Con nghe chính Ngài gọi con, gửi trao sứ vụ nên chứng nhân của Ngài: người mục tử khiêm nhu. Con phó dâng nơi Ngài một tiếng xin vâng.

3/ Xin mong ước làm bừng lên tình yêu sáng tỏ, con quyết luôn trung thành giảng lời Đức Kitô. Con viết trong tim mình cuộc sống Giêsu.

4/ Con mong Giáo Hội hiệp nhất đồng tâm nên một, con khát khao xây dựng một Nhiệm Thể yêu thương. Con hứa luôn vâng phục quyền bính Phêrô.

5/ Uy danh Chúa là Tình Yêu, Tình Yêu bất tận, con muốn ca khen Ngài bằng tình mến trao dâng. Con muốn cho đi hoài một cách nhưng không.

6/ Con xin sống vì Hồng Ân, Hồng Ân cứu độ, con sống cho riêng Ngài trọn cả trí tâm con. Con sống cho riêng Ngài là Đấng yêu con.