CON MUỐN QUÊN ĐI
Lm. DUYLINH.PHNCon muốn quên đi những chuyện đời đau thương nhung nhớ, con muốn quên đi. Con muốn yêu thương người đời thường hay dối gian, con muốn yêu thương. Nhìn Chúa đau thương chết trên đồi cao thê lương. Tội con hôm nay quyết không còn mang tơ vương. Tình Chúa ôi mến thương khôn lường.

Chúa hỡi, hãy nghe con hát ca khen Ngài, bài ca tụng mừng Tình Ái, thương con bao la, thương con rất xa. Chúa hỡi, hãy nhìn con ánh mắt từ ái. Con muốn yêu Ngài. Tình con tuy không bao la, nhưng luôn thiết tha.

Con muốn quên đi những ngày tương lai đen tối, con muốn quên đi. Con muốn quên đi những cuộc tình đổi thay trắng đen, con muốn quên đi. Lạy Chúa thương con, dẫu cho đời con cô đơn. Lòng con luôn tin Chúa đâu để con bơ vơ. Cùng Chúa an vững trên lối về.