HÁT TRÊN ĐỒI CAO
Lm. DUYLINH.PHN
Đi lên trên đồi cao chiều nay đôi ta gặp nhau. Vai sánh vai nhau mình đi suốt con đường dài. Nghe Anh nói chuyện yêu lòng em thấy thương hơn. Nghe em nói chuyện thương lòng Anh cũng yêu nhiều.

Gol-gô-tha chiều nao mình Anh đi lên đồi cao. Vai gánh vai mang khổ đau ấy Anh không màng. Nghe cây gió thở than mà Anh chẳng nài van. Hy sinh chết vì yêu tình yêu ấy cao hơn nhiều.

A, lá lá lá… lá. A, ta vui làm sao Gol-gô-tha chiều nao ánh hồng rực sáng. Đây Chúa Trời cao quang đâu có màng vinh sang chết treo bẽ bàng.

A, lá lá lá… lá. A, ta vui làm sao trên cây cao chiều nao gió lay cành héo. Đây Chúa Trời yêu thương như đóa hồng thơm nương gẫy rơi bên đường.

Trên nơi cao chiều nay mình em cô đơn ngồi đây. Đôi mắt em say nhìn nơi dấu yêu này. Vui chân bước đường xa, đường như thấy không còn xa. Ta lên chỗ đồi cao, đời ta nghe vui làm sao.

Trên nơi cao chiều nay mình nghe như trăng gọi sao. Ai hát câu tình ca, lời ca thắm đậm đà. Vui chân bước đường xa, đường như thấy không còn xa. Ta lên chỗ đồi cao, đời ta nghe vui làm sao.

Kết. Chiều lên trên đồi cao. Mình nghe vui làm sao. Hát lên cho đời cùng vui.