KHẮC GHI TÌNH CHÚA
Sr. Hiền Hòa1/ Xin khắc vào tim con mối tình ngàn năm thắm nồng. Xin đặt lên môi con lời ca tán tụng danh Chúa. Nguyện đời con hiến dâng lên Ngài một tình yêu sắt son vẹn tròn, câu ước thề trọn nghĩa thủy chung.

ĐK. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con dâng tràn sức sống tháng năm thắm nồng. Trọn đời đoan hứa sống cho tình yêu. Yêu người yêu Chúa mối tình huyền siêu.

2/ Ôi Chúa Trời cao sang đoái nhìn phận con thấp hèn. Ban tràn muôn ân thiêng đời con Chúa thương nâng đỡ. Tình Ngài luôn thiết tha dâng trào một tình yêu hiến trao ngọt ngào, xin đáp đền tình Chúa mến thương.

3/ Xin cất lời ca khen cảm tạ tình yêu Chúa Trời. Bởi hồng ân bao la Ngài ban dư tràn lai láng. Nguyện trở nên muối men cho đời, nguyện trở nên đuốc thiêng rạng ngời, cho Nước Trời bừng sáng khắp nơi.