MẸ ĐÃ ĐI RỒI
Anh Tuấn

1/ Mẹ đã đi rồi lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi con không còn gọi tiếng mẹ ơi! Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng thấy mẹ đợi con.

ĐK. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi Cõi Trời là bến bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào.

2/ Mẹ đã đi rồi buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về Nước Trời là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững dạ cậy trông.