NGUYỆN CẦU CHO CHA MẸ
Lm. Nguyễn Duy


1. Bóng mát (í i) che đời con chính là người mẹ dấu yêu. Chúa đã thương ban cho đời con, Chúa đã thương ban cho trần gian. Mẹ thay Chúa nuôi con vẹn tròn, để con nên người và nên con Chúa. Mẹ Cha đã hy sinh vì con, tìm hạnh phúc gia đình ấm êm

ĐK. Xin Chúa ban cho mẹ nhiều ơn, để xứng đáng hiền mẫu trong nhà. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kính Mẹ Cha. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn, để kiên vững dìu dắt gia đình. Lòng con hằng nguyện xin thiết tha, cho muôn người thảo kính Mẹ Cha

2. Tiếng hát í í a mẹ ru, chính là lòng mẹ bao la. Chúa đã thương ban cho tuổi thơ, tiếng hát khơi lên bao mộng mơ. Lòng con vẫn ghi sâu trong đời, biết bao lời phụ thân chỉ giáo. Lời ru ấy như câu tình ca, lời khuyên ấy bao là thiết tha

3. Sức sống í i như dòng sông, thấm vào đời con chứa chan. Con lớn khôn trong ân tình mẹ, con lớn khôn trong ân tình cha. Trọn đạo hiếu con luôn phụng thờ, kính yêu cha lẹ là luật của Chúa. Nguyện xin Chúa cho cha mẹ con, được vui thấy con hiền cháu ngoan