TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN 4
Ngọc Linh

1. Ngài dẫn con vào mầu nhiệm huyền siêu. Ngài dẫn con vào ngọt ngào tình yêu. Này con xin đến Chúa ơi! Theo lời Ngài kêu mời. Tha thiết dâng trao tất cả đời con.

ĐK. Hồng ân chan chứa nhuần thấm trên đời con. Tháng năm triền miên con biết lấy gì đáp đền cho xứng. Tình con nhỏ bé nguyện hiến dâng từ đây. Mãi không đổi thay cho dẫu sông cạn đá mòn (với) thời gian.

2. Hạnh phúc muôn đời thuộc trọn về Chúa. Thỏa nỗi mong chờ một lần thề hứa. Nguyện xin nâng đỡ tháng năm, cho đẹp đời hiến dâng. Khao khát khôn nguôi sống trọn tình yêu.

3. Ngài thắp lên ngọn lửa hồng đời con. Ngài dẫn con vào đường tình thập giá. Nguyện xin theo bước Chúa liên, thủy chung và vững bền. Thao thức con tim ước vọng trời cao.