TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN 3
Ngọc Linh

1. Từ nay Chúa ơi con đã nên một, nên một tình yêu. Như lễ dâng trung trinh lễ dâng hy sinh con thuộc về Chúa nhiệm mầu. Lời đoan hứa sắt son tình mến yêu vuông tròn trọn đời bước vào hồng ân tiến lên đồi cao hiến thân.

ĐK. Trong mến thương Chúa gọi con trong dấu yêu Chúa chọn con, nên chứng nhân giữa cuộc đời truyền rao Tin Mừng mọi nơi. Muôn thánh ân Chúa rộng ban con xứng đâu với hồng ân, xin hiến dâng trót cuộc đời để làm của lễ toàn thiêu.

2. Từ nay Chúa ơi con sống cho Ngài cho một niềm tin. Con ước mong chi hơn, ước mong chi hơn được ở bên Chúa muôn đời. Trọn tình yêu tuổi xuân, trọn xác thân linh hồn mọi ý muốn và tự do tất cả tròn dâng Chúa thôi.