THẬP GIÁ MINH CHỨNG TÌNH YÊU
Ngọc Linh

ĐK. Thập giá minh chứng tình yêu. Ôi thập giá là tiếng nói yêu thương vô cùng. Là người bạn tín trung, là lương tâm nhân loại. Là niềm tin lửa mến, là đỉnh cao dâng hiến vinh quang.

1. Xin mỗi ngày đón nhận thập giá Giê-su để làm bằng chứng tình yêu: Tình yêu bất diệt, tình yêu duy nhất.

2. Xin mỗi ngày ngắm nhìn thập giá Giê-su để lòng cảm thấu niềm vui: Niềm vui đón nhận, niềm vui dâng hiến.

3. Xin suốt đời chiêm nghiệm thập giá Giê-su nhiệm mầu là những lời kinh: Lời kinh cứu độ, lời kinh phó thác