LẦM LỖI
Lm. DUYLINH.PHN (thơ Phạm Thị Liên Giang)Khi con lầm lỗi, Chúa bảo con rằng: Con hãy sám hối và hãy ăn năn… Chúa ơi, Chúa ơi. Bao giờ con thôi lầm lỗi. Để khỏi đợi chờ Chúa bảo sám hối. Cuộc sống qua đi… Tháng năm, tháng năm còn ghi!

Biết Chúa buồn đấy mà bao lỗi lầm, chưa vơi được mấy để cứ ăn năn! Biết Chúa buồn đấy mà bao lỗi lầm, chưa vơi được mấy để cứ ăn năn!

Con tìm lời giải, mỗi ngày băn khoăn. Con tìm lời giải, một ngày trở trăn… Chúa ơi, Chúa ơi, xin Chúa tha tội