NHƯ LỜI DẤU YÊU
Lm. Văn Chi
1. Con là con lòng Mẹ. Mẹ là Mẹ lòng con. Dù cho nước chảy í a đá mòn. Lòng con mến Mẹ dịu hiền yêu thương.

ĐK. Ma - ri - a dịu hiền của lòng con. Dâng lên Mẹ thân xác tâm hồn con. Ma - ri - a dịu hiền đầy yêu thương. Xin dâng Mẹ cuộc sống nơi gian trần.

2. Trong chiều sương diệu huyền. Nguyện cầu Mẹ thương con. Đời viễn xứ nhiều í a thăng trầm. Nguyện kêu khấn Mẹ Mẹ nguồn yêu thương.

3. Trong vòng tay dịu hiền. Mẹ dìu đưa vui êm. Đời con có Mẹ í a diệu huyền. Cùng đi với Mẹ trọn niềm an vui.

4. Trên đường đi điệp trùng. Đời dù nhiều đau thương. Cùng Mẹ sánh bước í a đường trường. Đời con có Mẹ dặm đường êm vui.