LỜI TÌNH NGỎ
Lm. DUYLINH.PHNĐời con được làm thân cỏ, như đóa hoa rừng sớm nở. Làm tươi làm đẹp cho đời, làm vui làm ấm lòng người. Cho cuộc đời thêm mầu sáng tươi, cho lòng người niềm vui phơi phới.

Đời con được làm trăng tỏ soi rõ cho người lối ngõ. Đường đi dù đường còn dài. Đường đi đã lắm miệt mài. Đã nhiều lần vui bước đi hoang, đã nhiều lần quay gót trở về.

Chúa ơi, thân con tội lỗi, xin ngỏ một lời xin lỗi những đam mê trong đời. Một lời xin lỗi những đam mê trong đời. Chúa ơi, thân con tội lỗi, xin tỏ một lần thứ tha Chúa bao dung hải hà. Một lần thứ tha Chúa bao dung hải hà.

Đời con được làm em nhỏ không biết ưu phiền hay đau khổ. Ngày đi rồi ngày lại về, mà em nào có hay gì? Sống một ngày với trọn ước mơ. Sống một đời với trọn ước mơ.