XIN YÊU TÌNH GIÊSU 2
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1/ Từ trời cao xanh đó, Chúa giáng sinh làm người. Và Ngài muốn yêu con. Thập tự Canvê nắng. Tình Trời cao sông núi, tình này quyết cậy trông. Tình Trời không thay đổi. Con đáp ca tình trời.

ĐK. Xin yêu tình Giêsu vì lời Ngài đã kêu mời. Xin yêu tình Giêsu cho dù đời có hy sinh. Ngài đã sinh xuống thế, và chết trên đồi Canvê. Thiên Chúa yêu con người, cúi đầu xin cám ơn Người.

2/ Lời Ngài là chân lý. Ánh sáng cho cuộc đời. Vì Ngài muốn con vui, dạt dào ban ơn phước. Lặn lội trên dương thế, gọi mời xóa khổ đau. Tình Trời yêu tha thứ, con mến yêu thực hành.

3/ Ngài là nguồn sự sống, phúc ấm cho cuộc đời. Ngài chờ ngóng tin con, cùng Ngài gieo ân phúc. Tình Trời con mơ ước, Ngài cùng bước gần con. Nghẹn ngào trong ân thánh, tay nắm tay nhạc mừng.