CHÚA CÙNG CON ĐI
Lm. Nguyễn Văn Tuyên
1/ Chúa nhìn con thống hối. Chúa nhìn con xót thương. Chúa muốn con trở về, muốn con hy vọng, muốn con đổi mới. Chúa chờ con thống hối, đến nhận ơn thứ tha. Chúa muốn con cậy trông, muốn con tin yêu Chúa yêu con nhiều.

ĐK. Ngài đến cho đời nguồn ơn cứu rỗi. Ngài đến cho hồn tình yêu tuyệt đối. Để con tin vào tình yêu Thiên Chúa trong Đức Kitô. Tình đó muôn đời tình yêu Thiên Chúa; tình đó cho người làm con Thiên Chúa. Tình đó thiên đàng hồn con hằng mơ trong Đức Kitô.

2/ Chúa chờ con theo Chúa. Chúa chờ con mến Ngài. Chúa muốn con yêu Ngài, muốn con an bình, muốn con được sống. Sống bình yên bên Chúa. Sống hạnh phúc mến thương. Chúa muốn đi cùng con, khắp trên dương gian, sống vui yên hàn.

3/ Chúa cùng con lo lắng, xua sầu thương giá băng. Chúa giúp con yêu người, giúp con xây đời, bước đi ngàn lối. Chúa cùng con ca hát, chung tình ca thiên đàng. Chúa với con cùng đi, khó nguy lo chi, mến thương ngập tràn.