TRỞ VỀ
Tuấn Kim


ĐK. “Lạy Cha, con đã lối phạm đến Trời và đến Cha, con không đáng được gọi là con Cha nữa”.

1. Cha ơi! Này hồn con héo úa, từng ngày qua đã trót dại khờ. Mãi mê nơi phù hoa, lê bước trên đường hoa, lãng quên ân tình Cha.

2. Cha ơi! Tội đời con đắm đuối, phận hèn ôi rách nát rã rời! Bóng đêm rơi mù khơi, con biết đi về đâu, chắp tay vương lệ sầu.

3. Vang vang lời: “Tình Cha” êm ái, lòng bừng vui con quyết đổi đời. Tránh xa nơi phù hoa, mau bước về nhà Cha, hát vang muôn lời ca.

4. “Con ơi! Ngày ngày ở bên Cha, gia tài Cha là của con mà! Chúng ta vui mừng lên, em chết nay lại sống, mất đi lại tìm đây.”