KHI NGHE TIẾNG CHÚA
Lm. Thanh Bình


1/ Khi nghe tiếng Chúa khẽ gọi con, trong âm u mịt mù sương gió, để về quê hương hằng mong nhớ, Chúa ơi con đang mong chờ. Dù là nơi con hằng mong ước, nhưng xin Cha rộng tình tha thứ, vì năm tháng con đã bao lần đam mê gian trần, bội ước lời thề.

ĐK. Tình Chúa bao la (Tình Chúa bao la) lòng Chúa hải hà (lòng Chúa hải hà) rộng lượng thứ tha bao sai lỗi trót cả đời con. Lạy Chúa từ nhân (Lạy Chúa từ nhân) xin đừng nổi giận (xin đừng nổi giận) Nếu Chúa chấp tội, nào ai đứng vững trước Thánh Nhan Ngài.


2/ Khi con nghe tiếng Chúa gọi tên, con miên man ngập ngừng xin đến. Vì đời con bao là tội lỗi, Chúa ơi con đang bồi hồi. Dù rằng bao năm hằng mong ước, luôn trông mong ngày nào hưởng phước. Nhưng Chúa ơi ở nơi bụi trần, tơ vương muôn phần, chẳng ước mong nhiều.