REO VANG MỪNG CHÚA PHỤC SINH
Dấu Chân


ĐK. Vang lời tụng ca, tình Chúa bao la. Vì yêu thương ta, hiến thân trên thập giá. Al-le-lu-ia, Tin Mừng ơn cứu rỗi. Chúa sống lại rồi, đẩy lui bóng đêm tội đời.

1. Vui lên nào, ngàn dân khắp nơi. Chúa sống lại, Ngài là nguồn sống mới. Là hào quang soi chiếu nhân gian, đời lầm than sóng gió nguy nan, trong Chúa cao sang lòng con ca vang.

2. Mau lên đường truyền rao bốn phương. Để muôn người thuộc mọi dân mọi nước. Được nhận biết Con Chúa uy linh, Ngài phục sinh trong ánh quang vinh. Vang khúc hoan ca: Al-le-lu-ia.

3. Dâng lên Ngài bài ca thiết tha. Khúc cảm tạ dạt dào tình thương mến. Nhờ Thập giá đi đến vinh quang, tội trần gian Con Chúa xóa tan, ân phú thương ban, tràn lan sức sống.