ĐẦU NĂM DÂNG CHÚA
Dấu Chân


1. Đây lễ vật, con dâng Chúa Mùa Xuân. Là bánh thơm với rượu nồng nàn tình yêu. Kính dâng Ngài gói trọn lòng mến sắt son. Xin Ngài thương nhận lễ vật đời con.

ĐK. Dâng, dâng, đoàn con dâng Chúa, này bánh thơm kết từ nơi nương đồng. Cùng rượu nồng trinh trong, ép lên từ ngàn trái nho tươi. Xin Ngài thương nhận lấy, cùng với bao nguyện ước cuộc đời. Được năm tháng an vui, trong Chúa Trời hạnh phúc suốt đời.

2. Xuân đã về, xuân khoe sắc đẹp xinh. Cùng tiến dâng lên Ngài ngàn lời thành kính. Chúa thương tình tuôn tràn lộc phúc thánh ân. Cho cuộc sống được thắm màu tình xuân.

3. Dâng tiến Ngài, bao mơ ước đời con. Nguyện Chúa ban muôn nơi nhà nhà hạnh phúc. Giúp ông bà, cha mẹ mạnh khỏe, khang an. Anh chị em được phúc lộc tràn lan.