SÁNH BƯỚC BÊN NHAU
Lm. Bạch Vân


1. Sánh bước bên nhau đi vào thánh điện, ước nguyện cùng nhau xây đắp tương lai. Dìu nhau cùng tiến bước, hòa trong lời hoan ca, sung sướng bước lên trước mặt Thiên Chúa. Kết ước trăm năm duyên tình thắm nồng, lửa tình còn mãi cháy sáng trong tim, dầu cho ngàn sóng gió, vẫn không làm lung lay, lời hứa hôm nay tình mãi thắm đẹp ngất ngây.
ĐK:
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con, trăm năm vuông tròn đỡ nâng giữ gìn duyên thắm mãi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho chúng con, luôn mãi sắt son thủy chung đến muôn ngàn sau.
2.
Đứng trước Thiên Nhan dâng lời ước nguyện, chung lòng hòa ca tiếng hát vang xa. cầu cho lời kết ước, đẹp duyên tình trăm năm, xây đắp gia đình an bình hạnh phúc. Nến cháy lung linh hao mòn tháng ngày, duyên tình đôi lứa như nến tiêu hao, thịnh suy cùng tiến bước, buồn vui cùng san chia, phó thác tin yêu cậy trông Chúa hằng xót thương.