THÁNH ĐAMINH VÌ CHÚA QUÊN MÌNH
Vũ Đình Ân

ĐK: Thánh Đaminh (vì Chúa quên mình) Thánh Đaminh (suy niệm thánh kinh) Thánh Đaminh (từ chốn thiên đình) Thánh Đaminh đời đời phúc vinh

1/ Ôi Thánh Đaminh muôn đời đoàn con tôn kính, ngài hãy thương tình làm ngọn đuốc chiếu gần xa, để cho thiên hạ nhận diện mưu chước` quỷ ma, lánh xa gian tà trở về nhận Chúa là Cha

2/ Xin Thánh Đaminh thương tình đoàn con dưới thế, nhiều lúc ê chề lầm đường sống` thiếu niềm tin. Nguyện xin phù trì mở lòng soi dẫn đường đi, thoát cơn mê lầm tìm về bên Chúa tính thương.