THÁNH NỮ CÊCILIA
Vũ Đình Ân

ĐK: Tiếng đàn thánh thót (Cê-ci-li-a) như muôn chim hót (Cê-ci-li-a) ngợi khen Thiên Chúa (bằng tiếng đàn du dương) Khắp trong đêm trường hi rạng chiếu ánh dương. Tiếng đàn vang xa (Cê-ci-li-a) hòa muôn tiếng ca (Cê-ci-li-a) Ngợi khen Thiên Chúa Al-lê-lu-ia

1/ Thánh nữ Cê-ci-li-a như một bài ca hương ngát tỏa xa, dẫu muôn gian nan không hề thở than trung thành theo Chúa. Thánh nữ Cê-ci-li-a ngợi ca danh Chúa trong muôn tiếng ca: Al-lê-lu-ia chúc khen danh Ngài đến muôn đời chẳng phai.

2/ Thánh nữ Cê-ci-li-a đây mùa hồng ân Thiên Chúa tặng ban, xuống trên dương trần đem nguồn hỷ hoan cho toàn nhân thế. Thánh nữ Cê-ci-li-a đần nâng muôn phím rung theo trái tim. Al-lê-lu-ia Cê-ci-li-a mãi vang lừng tiếng ca.