TA KHÔNG THỂ BỎ CON
Lm. Pet Huy Hoàng


1. Trong cơn hoang mang nhiều lần, con tự nghĩ: Chúa đã bỏ con, Ngài đã quên con rồi. Có người mẹ nào quên được đứa con mình chăng? Có người mẹ nào chẳng thương con mình đã cưu mang.

ĐK. Cho dù người mẹ có quên con mình, thì Ta chẳng bao giờ lãng quên được con. Cho dù người mẹ có bỏ rơi con mình. Thì Ta mãi muôn đời yêu con trọn tình.

2. Bao nhiêu đau thương, dập vùi, con kiệt sức. Con đã cậy trông tình Chúa thương quan phòng. Khấn cầu cùng Ngài, tiếng lòng thiết tha ngày đêm. Nhưng Ngài ẩn mặt, để con giữa đời sóng lênh đênh.

3. Xin ban muôn ơn, để dù bao sợ hãi, Ý Chúa, đời con nguyền hứa xin chu toàn. Đau khổ cuộc đời, xác hồn, phó dâng Ngài thôi. Sóng đời phủ đầy, lòng con trông cậy Chúa khôn vơi.