CHÚA ĐI QUA ĐỜI TÔI
Lm. Pet Huy Hoàng


1. Ngài đi qua đời tôi, khi tôi còn tìm kiếm bạc tiền. Ngài đi qua đời tôi, khi tôi còn chìm trong u tối. Ngài đi qua đời tôi, tôi nghĩ là như bao người thôi. Ngài lưu tâm nhìn tôi, gọi tôi với tình yêu thuyệt vời.

ĐK. Con xin nghe tiếng gọi và quyết theo Ngài Chúa ơi. Dẫu con phải giã từ cuộc sống lợi lộc bon chen. Con giã từ tháng ngày chỉ biết thế trần này thôi. Để theo Chúa vào đời, làm nhân chứng, làm muối men cho đời.

2. Ngài đi qua đời tôi, khi tôi còn chìm trong hận thù. Ngài chiếu sáng tình yêu, khi chữa lành tật nguyền nhân thế. Ngài sai tôi từ đây, Làm chứng tình Chúa yêu trần gian. Bằng con tim tràn dâng, tình thương mến dành cho mọi người.

3. Ngài đi qua đời tôi, khi tôi còn ở giữa muộn phiền. Ngài thắp sáng niềm vui, khi trao lời tình yêu cứu rỗi. Ngài yêu thương dù tôi, mang lỗi tội đáng chết mà thôi. Ngài yêu thương chọn tôi, để tôi sống tình nghĩa cùng Ngài.

4. Ngài đi qua đời tôi, khi tôi còn chìm trong tội đời. Ngài thứ tha tội tôi, đưa tôi vào Tình Yêu Tuyệt Đối. Ngài sai tôi từ đây theo Chúa để trao ban niềm vui. Miệng môi tôi mở ra, là loan báo tình yêu của Ngài.