XIN DÂNG ĐỜI CON
Lm. Pet Huy Hoàng


ĐK. Chúa không muốn nhận, không muốn nhận của lễ hy sinh, cũng không nhận của lễ đền bồi thì con đây dâng trọn hồn xác con, con dâng trót cả đời con làm của lễ hiến dâng lên Ngài

1. Đời nhân thế con nào có chi để dâng Chúa như lễ tôn thờ con xin dâng tháng ngày trong đời mọi buồn vui thân kiếp con người.

2. Đời con sống bao là nổi trôi lời đoan hứa con đã dâng Ngài nhưng bao phen sức lực hao mòn và tình con yêu Chúa không tròn.