TÌM VỀ THÁNH MARTINÔ
Vũ Đình Ân

1/ Ai khó nhọc lầm than chịu nhiều cay đắng ưu phiền, ai vất vả sầu thương đường đời gặp muôn nguy khó. ai gánh nặng nỗi lo chịu nhiều oan trái khổ đau, ai suốt đời lao nhọc tìm đâu nơi chốn nương nhờ

ĐK: Hãy tìm về cùng Thánh Martinô. Hãy tìm về cùng Thánh Martinô xin người đỡ nâng ủi an. Hãy tìm về cùng Thánh Martinô. Hãy tìm về cùng Thánh Martinô xin người đỡ nâng hộ phù

2/ Ai thiếu tình yêu thương lạc loài lê bước dặm trường, ai suốt đời gian nan bệnh tật phủ quanh vây hãm. Ai sốt đời vấn vương gặp nhiều cay đắng sầu thương, ai kiếm tìm thanh bình về đây nương náu bên Ngài