TINH HOA LÚA MÌ
Vũ Đình Ân

ĐK: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì mà nuôi chúng. (và cho chúng ăn no mật) Và cho chúng ăn no mật, no mật từ hốc đá chảy ra (chảy ra)

1/ Hỡi ai mau về đây chung tiếng chung lòng ngợi khen Chúa, ban Mình Máu Thánh nuôi dưỡng linh hồn

2/ Chúa thương nuôi trần gian, ban bánh thiên thần, ban sự sống. Ôi thật hạnh phúc, vui sướng vô biên