VUA TÌNH YÊU
Vũ Đình Ân

ĐK: Muôn tiếng nhạc mừng cùng muôn tiếng hát vang lừng mừng Đức Kitô, là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa. Vua thống trị đất trời. Vua hiển vinh rạng ngời

1/ Vua tình yêu danh rạng chiếu ánh quang trên đời. Vua đất trời mọi loài dưới thế đến tôn thờ

2/ Muôn lạy Chúa Vua tình yêu thống trị uy hùng. Danh Thánh Ngài còn bền vững mãi đến muôn đời.