CHÚA BAN ƠN CỨU ĐỘ
Mỹ Sơn

ĐK. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội và không trả cho ta theo lỗi của ta.

2. Như người cha xót thương con cái mình. Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người. Vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.

3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.

4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời. Đối với những kẻ kính sợ Người và công lý Người ban tới con cái cháu chắt. Đối với những người trung thành với lời giao ước và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời”. Alleluia.