TÂM SỰ MAI ĐỆ LIÊN
Nhạc: Lm. Ân Đức

Con là vạn cổ thành sầu, phận hèn nào dám cúi đầu xin ơn. Trông vào lượng cả từ nhân, khỏi bề sống đục được phần thác trong. Ơn trên ngày ước đêm mong, lệ dòng đủ chảy cạn lòng chưa thôi. Trăm ngàn cay đắng Thầy ôi, lấy đâu nước mắt tẩy trôi cuộc đời. Lau sao cho tóc rối bời, hôn sao cho dại đôi môi héo buồn. Càng lau lệ thảm càng tuôn, tóc mây vấn vít nụ hôn nồng nàn. Gió đâu khẽ động bức mành. Trước thềm con én liệng vành bay cao. Gió đâu thổi dịu nắng đào. Cho hoa sớm nở đón chào Chúa xuân. Gió đâu thổi sạch bụi trần. Cho hồn trong trắng theo chân Chúa Trời. Dõi theo chân Chúa khắp nơi. Ngoài đoàn môn đệ một đời trung kiên.