VUI MỪNG VÀ HY VỌNG
Lm. Ân Đức


ĐK. Nỗi vui mừng và niềm hy vọng, nỗi ưu sầu và những lo lắng của thế giới hôm nay, của những ai nghèo hèn, của những ai buồn phiền, của những người đau khổ, là nỗi vui mừng và niềm hy vọng, là nỗi u sầu và những lo lắng của hết các môn đệ Chúa Ki-tô.

1. Chúa xuống trần nhập thể trong thân xác phàm nhân, giữa đám dân nghèo khó chung cuộc sống lầm than. Chúa hiến thân chịu chết khơi nguồn ơn cứu rỗi, cho muôn người hạnh phúc làm con cái một Cha.

2. Chúa muốn mọi người sống trong hiệp nhất bình an. Chúa cứu chuộc toàn thể con người khắp trần gian. Chúa chính là niềm vui hy vọng cho thế giới. Chúa chính là đường đi, là chân lý rạng soi.