TẤT CẢ VÌ TÌNH YÊU ĐỨC KITÔ
Lm. Ân Đức
ĐK: Tất cả vì tình yêu, vì tình yêu của Đức Ki-tô mà con xin nhận lấy sứ mạng Chúa trao, sứ mạng Chúa trao. Con luôn trở thành khí cụ của Tình Yêu.

1. Một tình yêu của người mục tử hằng chăm sóc ân cần đàn chiên sống vui. Một tình Cha dịu hiền nhân ái như tình Chúa Cha trên trời. Một tình yêu thông truyền sự sống là cho đi không đòi đáp lại tình yêu. Một tình yêu như Mẹ yêu dấu luôn vỗ về đàn con.

2. Một tình yêu khơi nguồn từ Chúa từ con tim chan hòa niềm vui ủi an. Một tình yêu như dòng suối mát tưới gội trái tim khô cằn. Một tình yêu như là lửa cháy hằng thao thức thi hành những việc của Cha. Một tình yêu vuông tròn dâng hiến cho Nước Trời nở hoa.

3. Một tình yêu của người đầy tớ hằng kiên tâm thức tỉnh đèn chong sáng đêm. Một tình yêu xin được dâng hiến chấp nhận đắng cay ưu phiền. Một tình yêu cứu nhân độ thế tình Giê-su thắm hồng máu nhuộm đồi cao. Và trở nên giá chuộc nhân thế tất cả vì Tình Yêu.

4. Một tình yêu như bài tình ca buồn vui như nốt nhạc hòa theo tháng năm. Một tình yêu như màu hoa trắng ước nguyện trước sau vuông tròn. Một tình yêu như thuyền gặp bến tình thiên thu đất trời kết hợp cùng nhau. Tình lên tiếng êm đềm thôi thúc tất cả vì Tình Yêu.