MẦU NHIỆM TÌNH THƯƠNG
Đàm Ninh Hoa


1. Mầu nhiệm tình thương ngàn đời ai hiểu thấu. Chúa gọi con lên chỉ vì Chúa yêu con. Chúa nâng đỡ con vì thấy con yếu hèn. Đến muôn ngàn đời con ca mãi tình thương.

ĐK: Ôi Linh Mục dấu chỉ Tình Thương. Ôi Linh Mục chính nguồn ân phúc. Con là ai, con là ai mà Chúa nâng con lên từ thung lũng yếu hèn. Con là ai, con là ai mà Chúa đã chọn con giữa muôn người trần thế. Ôi Linh Mục, ôi Linh Mục hiện thân Chúa Cứu Thế tiếp diễn trên gian trần.

2. Mầu nhiệm tình thương ngàn đời ai hiểu thấu. Chúa gọi tên con từ ngàn thuở xa xăm. Chúa trao phúc ân và dẫn con bên Người. Đến muôn ngàn đời con ghi nhớ hồng ân.

3. Mầu nhiệm tình thương ngàn đời ai hiểu thấu. Xức dầu cho con tuyển chọn giữa muôn dân. Vương quyền Chúa trao nguồn sức thiêng dư đầy. Đến muôn ngàn đời con ghi nhớ tình thương.

4. Mầu nhiệm tình thương ngàn đời ai hiểu thấu. Chúa dìu con đi theo đường Chúa đi xưa. Chén phần phúc con là khổ đau trên đời. Giữ luôn bên lòng Tình Thương Chúa từ đây.