CHÚA NGỰ VỀ TRỜI
Lm. Kim Long


ĐK: Chúa ngự về trời thiên cung tưng bừng vang cung réo rắt, thế trần mừng vui hát lên dìu dặt. Al-le-lu-ia! Người người náo nức cùng nhìn lên nguyện một đời: Trung kiên chung phần hy sinh với Chúa, sẽ về trời chung phúc vinh cùng Ngài. Al-le-lu-ia!

1. Đau thương mở đường vinh quang Thánh Giá khơi nguồn ánh sáng: Chúa chết để rồi phục sinh giáng thế để rồi lên trời hiển vinh.

2. Yêu thương chẳng nề hy sinh chiến đấu lo gì sống chết. Tiến bước dù đường còn xa hãy nhớ vinh quang Nước Trời đợi ta.

3. Gian nan thử luyện tâm can khốn khó tôi rèn chí khí. Với Chúa nhìn trời mà đi tiến tới ta đâu thấy còn sợ chi.