BAO LA LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 1
Huỳnh Minh Kỳ


ĐK. Ôi bao la Lòng Chúa Thương Xót xin đoái thương theo lượng hải hà. Ôi bao la Lòng Chúa Xót Thương xin cứu con khỏi mọi gian tà.

1. Thân con mỏng dòn yếu hèn đã bao phen ngả nghiêng trước gió. Chúa ơi! Xót thương con cùng đường đời con vấp ngã lao đao. Dâng lên Lòng Chúa Thương Xót những vết thương tâm linh cuộc đời. Xin Chúa chữa lành chúng con vì bất trung chối bỏ tình Ngài.

2. Hư danh địa vị giữa đời đã đưa con rời xa ơn Chúa. Khấn xin thứ tha lỗi lầm bởi lòng tin chai đá u mê. Dâng lên Lòng Chúa Thương Xót những thói hư tâm tư mù lòa. Xin Chúa chữa lành chúng con mở trí tâm đón nhận tình Ngài.

3. Cho con tìm về với Ngài Đấng Xót Thương và hằng nâng đỡ. Chúa ơi! Hãy cho con được dìm mình trong Thương Xót của Ngài. Từng giờ từng phút con sống Chúa ngay bên con đâu sợ gì. Ơn Chúa chan hòa sớm hôm ủ ấp con suốt cả cuộc đời.