MẸ CHÚA THIÊN ĐÌNH
Đỗ Vy Hạ


1. Trọn niềm tin con dâng lên Mẹ. Mẹ khiết trinh Mẹ Chúa thiên đình. Đầy ơn lành của Chúa trao ban. Khắp đất trời ngàn đời chúc khen.

ĐK. Mẹ, Mẹ ơi! Con hát lên muôn kinh. Thiết tha nguyện lượng cả Mẹ thương tình. Mẹ cầu thay cho con nơi dương gian. Bước theo Mẹ một đời mãi trung trinh.

2. Lòng hỉ hoan chung vui với Mẹ. Được Chúa thương phong chức Nữ Hoàng. Vì cung lòng Mẹ đã cưu mang. Sinh cho đời một Vị Cứu Tinh.