KHÚC CA DÂNG MẸ
Lm. Văn Chi


1. Đời con bao gian khó Mẹ là nhịp nghỉ chân. Để đời con gặp gỡ bóng mát Mẹ từ nhân. Đời con nơi dương thế Mẹ dìu bước chân êm. Dù đi trong mưa gió có Mẹ sưởi ấm trái tim.

ĐK. Dâng về Mẹ yêu mến trong giòng đời lữ thứ. Xin Mẹ thương dắt dìu đường đi mỏi cánh gian lao. Cho dù đời trăm lối có mẹ nguồn hạnh phúc. Con quỳ dâng kinh chiều để đời bớt cô liêu.

2. Đường đi tương lai đó Mẹ là nhịp nghỉ chân. Dù đời mây mù giăng ánh mắt Mẹ dìu con. Đường đi bao giông tố tay Mẹ vẫn đỡ nâng. Tình thương con bước tới theo Mẹ đời mãi mến thương.