CÒN GÌ CHO NGÀY MAI
Lm. Pet Huy Hoàng


1. Một ngày trôi qua con ngồi nghĩ lại bao tháng ngày dài lo cho xác thân. Một ngày trôi qua con làm được gì để ngày mai ra đi con còn mang theo. Dù được vinh sang hay đời khó nghèo đã mang phận người là một thoáng mây. Dại khờ đam mê theo đời gọi mời ngày tàn ra đi không còn lại chi.

ĐK. Xin người hãy nhớ cho đời ta rồi sẽ đến ngày ra đi về quê vĩnh viễn. Xin người hãy nhớ rằng dù giàu sang phút cuối đời vẫn tay không.

2. Một lời yêu thương xin người chớ ngại trao cho mọi người dù nước mắt rơi. Vì ngày hôm xưa trên đường thập hình Ngài chịu hy sinh chết vì yêu thương. Một lần hy sinh cho dù tiếng đời chê ta dại khờ xin hãy vững tin. Vì Ngài đã đến trong cuộc đời này và dạy cho ta yêu là hy sinh.