GIÃ TỪ
Lm. Pet Huy Hoàng


1. Xin cúi chào tất cả tôi ra đi. Tôi ra đi, đi về nhà Cha dấu yêu. Một lần cuối xin giã từ, một lần cuối xin vĩnh biệt, vĩnh biệt muôn người tôi dấu yêu.

ĐK. Xin đừng nuối tiếc làm chi, xin đừng khóc lóc sầu bi, vì nay tôi hết cuộc sống dương gian, tôi hết ngày tháng lo toan, để vào một đời sống mới. Xin cầu Chúa xót phận tôi, xin người chớ chấp tội tôi, để tôi đi tới tòa Chúa uy linh, xem xét tội phúc công minh, khứng ban hạnh phúc thiên đình.

2. Bao tháng ngày vất vả nơi dương gian, khi chia vui, khi buồn cùng nhau sánh vai, giờ lìa cách bao đớn đau, tạm biệt nhé, xin tái ngộ, tái ngộ ân tình trong kiếp sau.

3. Bao lỗi lầm tháng ngày tôi vương mang, xin anh em xa gần hãy tha thứ cho. Dù đời sống bao yếu hèn, một lần cuối xin cúi đầu, cúi đầu kêu cầu ơn thứ tha.