LỜI CẦU
Lm. Pet Huy Hoàng


1. Khi con kêu cầu, lạy Chúa! Xin Ngài lắng nghe. Đời bao tăm tối trần gian tội lỗi ê chề. Chúa giải thoát con vượt qua con người đam mê. Ngài dìu con bước về quê cõi trời an vui. Con đi giữa đời lầm lỗi vương từng bước chân, nặng nề tâm trí hồn mong bàn tay vỗ về. Chúa ở với con dìu con qua ngàn gian nguy, nhẹ nhàng đôi cánh vượt qua bão đời phủ vây.

ĐK Xin Ngài thương con lắng nghe lời con khấn nguyện. Lời thầm khấn xin vang lên từ đáy vực sâu. Xin Ngài thương con dẫn con đi trong tình yêu. Để mãi trọn đời ca vang tình khúc tri ân.

2. Đã biết bao lần đời sống quá nhiều nỗi đau. Hồn con chới với vì tin trần thế tươi màu. Có ngờ phút giây lòng ai thay đổi trắng đen. Người con yêu quý thời gian đã vội bỏ quên. Con trông lên Ngài tình Chúa không hề đổi thay. Dạy con yêu mến dù cho chịu treo trên đồi. Chấp nhận cô đơn bỏ quên bao người vô tâm, để giờ phút cuối hồn con phó trọn nơi Cha.