SẼ CÓ NGÀY VỀ
Lm. Huy Hoàng


1. Trần gian đâu có chi mà tôi si mê quên cả ngày về. Trần gian chỉ là quán trọ mà tôi cứ ngỡ chính là quê hương. Trần gian như là sông ai ngủ ai thức vẫn trôi không ngừng. Trăm năm chỉ thoáng một ngày ta quên hay nhớ đã hết ngày rồi.

ĐK. Lạy Chúa! Xin cho con nhớ, nhớ con là gì. Xin cho con nhớ đến thân phận mình là lữ khách giữa đời trần gian. Lạy Chúa! Xin cho con nhớ sẽ có một ngày con lìa trần thế nằm yên trắng tay, mà ra đi về với Ngài.

2. Vùi sâu trong thế gian, người trong cơn say quên cả cuộc đời. Tỉnh thức một ngày đã tàn, lòng người bối rối giữa đường xa xôi. Hạnh phúc chốn phù hoa như là cơn gió thoảng mau tàn. Mang thân một kiếp người trần, ai ơi hãy nhớ đến quê đời đời.

3. Ngày qua ta thấy chi, người đi theo nhau ra khỏi cuộc đời. Ngày mai là của chính mình mà ta có dễ bước nhẹ ra đi. Mộ kia đang chờ ta, ta chạy ta trốn vẫn không xa rời. Từ nay rồi có một ngày xuôi tay nhắm mắt cũng như mọi người.