CÓ GÌ TÁCH ĐƯỢC
Lm. Bạch Vân


1/ Dù cho gặp bao gian khó, dù cho gặp muôn sóng gió, dù cho cuộc đời giông tố, dù cho đời muôn lắng lo. Có gì tách được đời con khỏi tình yêu Chúa? Có gì tách được tình con khỏi mến yêu Ngài?

ĐK. Không, không có gì tách được trái tim con khỏi tình yêu tình yêu mến Chúa. Không, không có gì tách được trái tim con khỏi tình yêu của Đức Kitô.

2/ Dù cho cuộc đời đói rách, dù cho ngàn lời chê trách, dù cho gặp bao thử thách, dù cho trần gian cách xa. Có gì tách được đời con khỏi tình yêu Chúa? Có gì tách được tình con khỏi mến yêu Ngài?

3/ Dù cho hiểm nguy gươm giáo, dù cho trời cao vực thẳm, dù cho phù hoa mê đắm, dù cho chẳng ai viếng thăm. Có gì tách được đời con khỏi tình yêu Chúa? Có gì tách được tình con khỏi mến yêu Ngài?