CA NHẬP LỄ XXXIV THƯỜNG NIÊN
LỄ CHÚA GIÊSUKITÔ – VUA VŨ TRỤ
Ý: Khải Huyền 5; 12, 1- 6
Trần Minh

1/ Muôn muôn đời con ca vang lời ca tôn vinh Vua Giêsu xuống thế sống phận người. Vua Giêsu chuốc lấy tội đời. Vua Giêsu chiến thắng tử thần. Vua Giêsu Vua Tình Yêu

ĐK: Con Chiên bị sát tế nay xứng đáng lãnh nhận triều thiên (xứng đáng lãnh nhận triều thiên) Uy linh, thần trí với Vương Quyền, dũng lực, danh dự và vinh quang

2/ Muôn muôn loài suy tôn vinh tụng Vua Giêsu. Vua muôn Vua, Chúa các chúa trần hoàn. Vua yêu thương chí ái ngàn đời. Vua Kitô cứu rỗi người trần. Vua Kitô Vua Tình Yêu