CA NHẬP LỄ XXXII THƯỜNG NIÊN
Ý: (Tv 87, 3)
Trần Minh

ĐK: Lạy Chúa cúi xin Ngài lắng nghe tiếng lòng con thổn thức đêm ngày. Lạy Chúa, xin giáng phúc thi ân, cho lời con khấn nguyện vọng lên trước nhan Ngài

1/ Xin Chúa thương đẩy khỏi chúng con những đớn đau ưu phiền, bao cơn nguy nan cám dỗ, giúp con được nhẹ bước trên đường chân lý của Ngài

2/ Trong phút giây ngước nhìn thánh nhan Đấng hiến thân cứu đời, cho nhân gian ơn cứu rỗi, khấn xin Ngài nghe thấu bao lời con kính dâng lên